Vše LOŽISKA VALIVÁ

Ložiska všeobecně zajišťují vzájemnou polohu pevných a otáčejících se součástí a přenášejí zatížení hřídele na ostatní části stroje. Mezi pohybujícími se plochami hřídele a ložiska vzniká tření. Podle směru zatěžující síly jsou ložiska radiální a axiální.

Rozdělení do základních typů
• Kuličková ložiska
• Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
• Naklápěcí kuličková ložiska
• Válečková ložiska
• Jehlová ložiska
• Kuželíková ložiska
• Soudečková ložiska
• Toroidní ložiska
• Axiální kuličková ložiska
• Axiální válečková ložiska
• Axiální jehlová ložiska
• Axiální soudečková